One thought on “M89r0_m

  1. Bardo says:

    சீனு,என்ன இது கமெண்டு ஒன்னுமே புரியல? ஒண்ணு லீனா எழுதுனது சரின்னு சொல்லனும் இல்லேன்னா வின்வு எழுதுனது தப்புன்னு சொல்லனும், அட்லீசுடு கட்டுரைக்கு àÍ šÃ Â®Â®Ã Â¯ÂÃ Â®ÂªÃ Â®Â¨Ã Â¯Â®Ã Â®Â¤Ã Â®Â¤Ã Â¯ÂÂ Â®Â¤Ã Â¯Â‹Ã Â®ÂŸÃ Â®ÂµÃ Â®Â¾Ã®µà®¤à¯ கருதுத சொல்லனும், எதுவுமே இல்லாம இப்படி எழுதுனா எப்படி?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *